RAM 229: Gebied 6000. Duikonderzoek naar de Romeinse loskade bij Cuijk

In Cuijk is onderzocht hoe werkzaamheden voor de herinrichting van de Maasoever kunnen plaatsvinden zonder de resten van een Romeinse kade te beschadigen.

Onderzoek Romeinse loskade rijksmonument Cuijk

In de Maas in Cuijk zijn resten van een vermoedelijke aanlegsteiger of loskade uit de laat-Romeinse tijd bewaard gebleven. In Nederland zijn Romeinse kade- of havenwerken vrij uniek. In combinatie met het castellum en de Romeinse brug maken deze vondsten Cuijk tot een uniek Romeins complex. Gebied 6000 is dan ook beschermd als archeologisch rijksmonument. Bij het opnieuw inrichten van de loskade aan de Maas heeft de gemeente Cuijk de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om advies gevraagd over hoe zij het beste met dit rijksmonument kan omgaan. In deze rapportage wordt hiervan verslag gedaan.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 229
Auteurs: O. Brinkkemper, W.F.G.J. Brouwers, T. Coenen, J.W. de Kort & J. Opdebeeck
Met bijdragen van: M. Arkesteijn, M. Peters & R. Niemeijer
Redactie: M.R. Manders
ISBN/EAN: 978-90-5799-246-9
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016