Guidelines to the process of underwater archaeological research: Guideline Manual 1

Deze Engelstalige publicatie beschrijft verschillende methoden en technieken die toegepast kunnen worden om archeologisch erfgoed onder water te beschermen.

SASMAP

SASMAP is een Europees samenwerkingsproject waaraan het Maritiem programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deelneemt. De afgelopen jaren is samen met Europese partners onderzoek gedaan naar de bescherming van archeologisch erfgoed onder water. In dit project zijn diverse methoden en technieken ontwikkeld en getest die helpen om archeologische vindplaatsen onder water beter te beschermen. In Nederland zijn onder meer beschermingsmaatregelen getest op het wrak Burgzand Noord 10 in de Waddenzee. Een voorbeeld is het afdekken met steigergaas. Dit gaas vangt zand op zodat na verloop van tijd een kunstmatige zandduin ontstaat die het wrak beschermt. Dit boek vormt het eerste deel van een tweeluik.

Deel 2 van de reeks belicht best practices: projecten waar de beschreven methoden en technieken succesvol zijn toegepast.

Beide publicaties zijn uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Colofon

Auteurs: Z. Al Hamdani, V. de Bruyn, T. Coenen, M. Geraga, D. Gregory, R. de Hoop, M. Manders
ISBN/EAN: 9789057992483
SASMAP project, 2015, Amersfoort