Best practices for locating, surveying, assessing, monitoring and preserving underwater archaeological sites: Guideline Manual 2

Deze Engelstalige publicatie belicht verschillende voorbeeldprojecten die laten zien hoe archeologisch erfgoed onder water het beste kan worden beschermd. 

SASMAP

SASMAP is een Europees samenwerkingsproject waaraan het Maritiem programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deelneemt. De afgelopen jaren is samen met Europese partners onderzoek gedaan naar de bescherming van archeologisch erfgoed onder water. Deze publicatie vormt deel 2 van een tweeluik en laat best practices zien op het gebied van arc heologisch onderzoek onder water, in situ bescherming, het monitoren van de conditie van een vindplaats en het verrichten van opgravingen (bescherming ex situ).

Deel 1 van de reeks geeft onder meer richtlijnen voor archeologisch onderzoek onder water en de bescherming van vindplaatsen.

Beide publicaties zijn uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Colofon

Auteurs: Z. Al Hamdani, C. Björdal, V. de Bruyn, B. Davidde Petriaggi, J. Dencker, M. Geraga, D. Gregory, R. de Hoop, P. Jensen, J.B. Jensen, J. Lowag, M. Manders, M. Nielsen, G. Papatheodorou, R. Pedersen, S. Posgaard, S. Ricci, B. Smith, A. Tucker, J. Wunderlich
ISBN/EAN: 9789057992490
SASMAP project, 2015, Amersfoort