Voorbeeldregels archeologie – land- en waterbodem

In deze brochure staan voorbeeldregels die laten zien hoe een gemeente archeologie in land- en in de waterbodem kan borgen.

Regelgeving

Archeologie kan zich op land en onder water bevinden. De bescherming van deze archeologische waarden zijn op dezelfde manier in de Monumentenwet geregeld. Zo kan een gemeente voorwaarden verbinden aan een initiatief – op water of op land – waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Wanneer archeologische waarden zich zowel in de landbodem als in de waterbodem bevinden, is het mogelijk om geïntegreerde regelgeving vast te stellen.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014