Shared Heritage Joint Future

Dit Engelstalige rapport laat een overzicht zien van de internationale projecten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die zijn uitgevoerd in het kader van het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed.

Uit Nederland afkomstig gedeeld erfgoed

In deze publicatie komt een breed scala van projecten aan bod die zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met lokale partners in de periode 2009 – 2013. Het gaat hierbij om uit Nederland afkomstig erfgoed in drie categorieën: maritiem erfgoed, historische architectuur en stedenbouw en museale collecties. Het Nederlandse overheidsbeleid is gericht op het duurzaam behoud van dit erfgoed. De projecten die in deze publicatie worden besproken, spelen zich af in landen waar Nederland een gezamenlijk verleden mee heeft zoals Australië, Brazilië, Ghana, India, Indonesië, Japan, Rusland, Sri Lanka, Suriname, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014