Scheepswrak Burgzand-Noord 10; monitoring en fysieke bescherming, zomer 2010

Tijdens een duikmonitoring is een 17e- eeuws scheepswrak opnieuw afgedekt met afdekgaas. Duikers hadden vastgesteld dat het eerder aangebrachte gaas was beschadigd.

Herstelwerkzaamheden scheepswrakken Burgzand-Noord 3 en 10

Deze rapportage is een verslag van de monitoring van en de herstelwerkzaamheden op de scheepswrakken Burgzand-Noord 3 en 10 (BZN 3 en BZN 10). Tijdens eerder onderzoek waren beschadigingen aan de afdekkingen van beide wrakken geconstateerd. Toen werd vastgesteld dat in de afdekking van scheepswrak BZN 10 grote gaten zaten. Bij scheepwrak BZN 3 leek de schade minder groot te zijn. Gezien de beperking in tijd en budget is tijdens de uitvoering besloten om de werkzaamheden geheel te concentreren op BZN 10. De afdekking van het BZN 3-wrak is in 2013 alsnog aangebracht. Uit deze monitoring blijkt dat het afdekken met steigergaas een goede methode is om wrakken te beschermen, maar niet geschikt is voor de eeuwigheid. Binnen het Maritieme Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt gezocht naar betere afdekmethoden.

Colofon

Tekst: L. Vroom
ISBN/EAN: 9789057992254
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2014