RAM 100: Resten van Romeinse bruggen in de Maas te Maastricht

In de Maas liggen resten van een Romeinse brug. Het blijkt om zeer waardevolle archeologie te gaan met een groot onderzoekspotentieel. De resten worden echter ernstig door erosie bedreigd.

Uitzonderlijk monument

In 1999 en 2000 is 19 dagen vlak ten zuiden van de Sint Servaasbrug gedoken. De gevonden resten stammen uit de 1e-4e eeuw. Er liggen niet alleen funderingspalen, maar ook andere resten afkomstig uit de hogere delen van de brug. Het materiaal duidt op zowel houten als (tenminste één) stenen pijlers. In vergelijking met elders gevonden Romeinse pijlerresten, zijn deze resten zeer zeldzaam. De conclusie is dan ook dat hier een uitzonderlijk monument ligt, van groot internationaal belang.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 100
Auteur: A.D. Vos
ISBN: 90-5799-057-1
Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, 2004