Nieuw: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Vanaf vandaag staat www.duurzaamerfgoed.nl online, de website waar alle activiteiten gebundeld zijn die de monumentensector uitvoert in het kader van de Routekaart Verduurzaming Monumenten.

Routekaart Verduurzaming Monumenten

De monumentensector wil met verduurzamen een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De verduurzaming van monumenten is niet alleen noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen, maar is ook essentieel om het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, ook bij toenemende energiekosten, in de toekomst aantrekkelijk te houden. Organisaties uit de monumentensector, van overheden tot adviesbureaus, bundelen hun activiteiten onder de noemer Routekaart Verduurzaming Monumenten. Samen werken ze aan een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Screenshot van de homepage van de website duurzaamerfgoed.nl
Homepage van duurzaamerfgoed.nl

Vorderingen Routekaart zichtbaar op duurzaamerfgoed.nl

De Routekaart Verduurzaming Monumenten is ‘werk in uitvoering’. Duurzaamerfgoed.nl is de centrale plek waar de ontwikkelingen van de Routekaart te volgen zijn. De website is bedoeld voor de deelnemers van de Routekaart, maar is interessant voor iedereen die in zijn/haar dagelijkse werk te maken heeft met verduurzaming van monumenten. Bezoekers vinden er alle initiatieven van de Routekaart, zoals de nieuwste onderzoeken. Ook delen de deelnemende organisaties (nieuw) ontwikkelde instrumenten en voorbeelden uit de praktijk, waarmee ze de doelstelling van de Routekaart helpen bereiken.

Aangesloten organisaties

Op dit moment zijn 24 organisaties aangesloten bij de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Zij hebben een intentieverklaring ondertekend en mogen het partnerlogo Duurzaam Erfgoed in hun communicatie gebruiken. Organisaties met initiatieven voor duurzaam erfgoed kunnen zich aansluiten bij de Routekaart.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en de deelnemers op duurzaamerfgoed.nl. De communicatie van duurzaamerfgoed.nl wordt verzorgd door De Groene Grachten, het Nationaal Restauratiefonds, Stichting ERM en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De website is ontwikkeld en wordt beheerd door het Nationaal Restauratiefonds.

Voor vragen of aanmelden, kunt u contact opnemen via info@duurzaamerfgoed.nl.