Panorama Landschap. Karakterisering van het Nederlandse Landschap in 78 regio’s (RONC-1)

De 78 afzonderlijke regiobeschrijvingen van Panorama Landschap zijn samengevoegd in één publicatie. Het is verschenen als eerste deel in de reeks Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap, kortweg RONC-1.

Download

Download 'Panorama Landschap. Karakterisering van het Nederlandse Landschap in 78 regio’s (RONC-1)'
PDF document | 680 pagina's | 58.6 MB | 2022

De publicatie omvat een inleiding met de achtergronden van de landschapskarakterisering, gevolgd door de 78 (79 als we de grote wateren meerekenen) regiobeschrijvingen in Deel A. Van elke regio is een tabel met structuurdragers opgenomen. Deel B, dat een stuk dunner is, omvat korte beschrijvingen van de 14 landschappen uit Histland - de kleurenkaart die als achtergrond van Panorama Landschap dient - en de daarbij behorende structuurdragers.

Tussen de afzonderlijke online-PDF’s en deze publicatie ziten nauwelijks verschillen; slechts her en der zijn enkele typefouten hersteld. Wel zijn de literatuurlijsten geüpdate tot december 2021.

Colofon

Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap 1 (RONC-1)

Panorama Landschap en de structuurdragers. Karakterisering van het Nederlandse landschap in 78 regio’s

Auteurs: E. Raap, O. Brinkkemper & H. Baas
Beeld omslag: De regio’s van Panorama Landschap verbeeld (M. Kosian)
Kaartmateriaal: B. Broex
Opmaak en druk: Xerox/Osage

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2022