Aanvraagformulier onderzoek en advies

Via dit aanvraagformulier vraagt u onderzoek en advies aan. Zorg voor een goed omschreven vraag, voorzien van beeldmateriaal.

Op het uitvoeren van onderzoek en advies door het Rijkserfgoedlaboratorium RCE zijn algemene voorwaarden (PDF, 179 KB) van toepassing.

Aanvraag onderzoek en advies Rijkserfgoedlaboratorium

Opdrachtgever

Betreft de aanvraag een object in eigendom van opdrachtgever?( *)

Aanvrager

Is de aanvrager ook de opdrachtgever?( *)

Object/collectie

Onderzoek

Is er eerder contact geweest met de RCE over deze vraag?( *)
Is er naar verwachting sprake van afname van monstermateriaal?( *)
Omschrijf evt. speciale kenmerken van de monsters of wie de monstername gaat doen.
Beschrijf de aanleiding van uw vraag en de beoogde toepassing van het onderzoeksresultaat/advies
Is er een gewenste einddatum?( *)
Bijvoorbeeld de verschijningsdatum van een publicatie of de opening van een tentoonstelling.
Upload hier een foto (geheel, detail) van het te onderzoeken object bijvoegen (© naam, instelling) Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB. Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB. Toegestane bestandstypen: pdf, gif, jpg, doc, xls, odt
Is het object eerder gerestaureerd?( *)
Is er eerder onderzoek naar het object gedaan?( *)
Vermeld hier ook als over het onderzoek is gepubliceerd.
Is er een publicatie gepland?( *)
In welke vorm?

Algemene voorwaarden

Gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden?( *)
De algemene voorwaarden zijn via de link bovenaan dit formulier te bekijken. Noot: Let extra op Artikel 6 Openbaarheid en intellectuele eigendomsrechten van de Algemene Voorwaarden.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring( *)