Aanmelden interieurensemble

Kent of bezit u een interieurensemble? Dan kunt u dit aanmelden via het webformulier.

Aanmelden interieurensemble

Gegevens interieurensemble
Geef titel of een korte omschijving van het interieurensemble
Straat en huisnummer
Als het ensemble een rijksmonument is, vul dan hier het monumentnummer in (raadpleeg eventueel: monumentenregister.cultureelerfgoed.nl)
Omschrijf het interieurensemble (max. 500 tekens). Heeft het een naam? En wat voor een soort gebouw is het - bijvoorbeeld woonhuis, buitenplaats, boerderij, kasteel, kerk, fabriek, winkel, etc.?
Foto's en bijlagen
Upload hier een foto van de voorkant van het gebouw. Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB. Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Upload hier een foto van het interieur. Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB. Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Voeg desgewenst nog een foto toe. Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB. Toegestane bestandstypen:pdf, gif, jpg, doc, xls, odt
Voeg desgewenst nog een bestand toe. Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB. Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc xls ppt odt ods odp.
Gegevens aanmelder
Vul hier uw voor- en achternaam (en eventueel tussenvoegsel) in.
Maximaal 500 tekens
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen om uw aanmelding af te handelen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)

Wat is een interieurensemble?

Een interieurensemble is een samenhangend geheel van onroerende en roerende zaken van (cultuur)historisch of wetenschappelijk belang. Hieronder wordt een gebouw en/of een of meer vertrekken (ruimten) met de bijbehorende inrichting verstaan.
Het interieur kan door de jaren heen tot stand zijn gebracht. Dat is in woonhuizen vaak het geval. Ook zijn er interieurs die speciaal voor of tegelijk met het monument zijn vervaardigd, een zogenaamd Gesamtkunstwerk. Het Jachtslot Sint Hubertus op de Hoge Veluwe is daarvan een voorbeeld.

Criteria

Bij de beoordeling gaat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit van de omschrijving van een ensemble in paragraaf 3.3 van de Erfgoedwet. Daarin staat dat het geheel van het gebouw en de inrichting in onderlinge samenhang van cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis moet zijn. Hierbij zijn bijvoorbeeld de volgende criteria van belang:

  • Ontwerp: is het ensemble gerealiseerd vanuit een duidelijke ontwerpgedachte?
  • Gebruik: vertelt het interieurensemble een bijzonder verhaal over het gebruik of de gebruiker? Is het interieurensemble verbonden aan een bijzondere gebeurtenis?
  • Samenhang: laat het interieurensemble een bijzondere samenhang zien? Bijvoorbeeld vanuit het ontwerp? Vanuit het gebruik? Een samenhang tussen in- en exterieur? Een samenhang tussen wand-, vloer en plafondafwerking? Een samenhang tussen afwerking en inrichting?