Interieurs van het Binnenhof. Verscholen erfgoed in beeld

Dit boek geeft een inkijk in de verscheidenheid aan interieurs achter de bekende gevels van het Binnenhof.

Publicatie verkrijgbaar via uitgever.

Interieurs van het Binnenhof

Het Binnenhof is het icoon van de Nederlandse democratie. Zo’n acht eeuwen geleden bouwen de graven van Holland er hun woning met paleisachtige allure.  Zij combineren wonen met werken. Zo wordt het Binnenhof het bestuurscentrum van hun Hollandse bezittingen. In later eeuwen blijft het landsbestuur hier gevestigd, tot op de dag van vandaag. Het Binnenhof is vrij toegankelijk. Het is bijzonder dat iedereen door de poorten naar ‘binnen’ kan om de gevels te bekijken. Enkele ruimten daarachter, zoals de Ridderzaal en de vergaderzalen van de Eerste en Tweede Kamer, zijn overbekend. Maar er is meer. Zalen en kamers, galerijen en trappen, kabinetten en kelders ademen de geest van historische personen en gebeurtenissen. Een museum is het echter niet: hier werken de Staten-Generaal, de Raad van State en de minister-president aan de geschiedenis van de toekomst.

Colofon

Auteur: Paula van der Heiden
Fotografie: Dick Valentijn
ISBN9789079156450
Stokerkade, cultuurhistorische uitgeverij, 2018