Interieur en bouwhistorie

Deze brochure geeft uitleg over wat een interieur is en geeft een toelichting over de drie belangrijkste disciplines die zich met historische interieurs bezighouden.

Wat is een interieur?

Interieurhistorici houden zich bezig met de vormgeving, functie en betekenis van het interieur. Zij onderzoeken het gebruik van en de samenhang tussen de verschillende ruimtes. Deze publicatie beschrijft hoe een pand ingedeeld kan worden naar ‘bediende’ en ‘bedienende’ ruimten: hiermee worden respectievelijk de verblijfsruimten en de aanvullende ruimten (zoals gangen, hallen, trappen en sanitair) bedoeld. Onderdeel van een interieur zijn de vaste bestanddelen en bekleding van wanden, vloer en plafond. Daarbij is de meubilering ook onderdeel van het interieur. De samenhang tussen al deze onroerende en roerende zaken met een cultuurhistorisch belang wordt ook wel een ensemble genoemd.

Colofon

Tekst: Ronald Stenvert
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018