Klimaatwerk

Dit boek biedt hulp bij het nemen van weloverwogen beslissingen over de optimale klimaatcondities voor het behoud van collecties.

Publicatie verkrijgbaar via uitgever.

Integrale aanpak museale binnenklimaat

In dit boek wordt een besluitvormingstraject voor het museale binnenklimaat voorgesteld dat bestaat uit 4 stappen. Daarin wordt rechtgedaan aan de collectie, het gebouw en de waarden die in beide besloten liggen. Deze aanpak is nieuw. Collectiebeherend Nederland ging altijd uit van strikte klimaatnormen. Deze werden gebruikt als ontwerpeisen en instelwaarden voor installaties en vervolgens deed de techniek de rest. Uit dit boek blijkt echter dat een integrale aanpak waarin de collectie en het gebouw centraal staan, meer doeltreffend is dan techniek alleen. Ook nieuw is de observatie dat niet alle museale voorwerpen in dezelfde mate kwetsbaar zijn voor een verkeerd binnenklimaat. De richtlijnen die in dit boek staan beschreven, helpen musea, bibliotheken en archieven om tot een optimaal binnenklimaat te komen.

Colofon

Tekst: Bart Ankersmit
ISBN: 9789085550259
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amsterdam University Press, 2009