Herstel en onderhoud van terrazzovloeren

Terrazzo is een duurzaam materiaal maar kan onder bepaalde omstandigheden scheuren. Deze brochure laat zien hoe schade aan terrazzovloeren kan worden voorkomen en hersteld.

Terrazzovloeren - herstel en onderhoud

Schade terrazzovloeren

De meeste voorkomende schade aan terrazzo is scheurvorming. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals een instabiele ondergrond, thermische spanningen of een slechte uitvoering. Om de schade te herstellen is er eerst een vooronderzoek nodig. Om de oorzaak te kunnen vaststellen moet de opbouw en de samenstelling van de vloer en de terrazzolaag in kaart worden gebracht. Aan de hand van dit vooronderzoek wordt een herstelplan opgesteld met de te gebruiken herstelmethode. Het uitgangspunt hierbij is altijd dat er zo min mogelijk authentiek materiaal verloren mag gaan.