17 september Interieurplatform/Kleurhistorisch platform

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Het thema van dit webinar is 'Beleving van kleur in het interieur'.

Om een betrouwbaar beeld te krijgen hoe interieurs er in het verleden hebben uitgezien kan onder meer kleurhistorisch onderzoek een essentiële bijdrage leveren. De kennis en onderzoeksmogelijkheden binnen kleurhistorisch onderzoek hebben zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld, zeker als dat vergeleken wordt met de stand van zaken bijv. 20 jaar geleden.

Bij kleur in het interieur wordt al snel gedacht aan kleurige verflagen, maar er is meer. Denk bijvoorbeeld aan de rol van interieurtextiel of papierbehangsels, maar ook aan de kleur en afwerking van materialen als hout en natuursteen.

Niet alleen de materialen zelf, maar ook het effect van dag- en kunstlicht op de beleving van kleur is in de meeste gevallen groot. En ook de schadelijke effecten van licht die onder meer verkleuring tot gevolg hebben. Worden waardevolle, kwetsbare interieuronderdelen hier voldoende tegen beschermd? In het verleden was men zich hier doorgaans zeer bewust van.

En wat zijn eigenlijk de psychologische effecten van kleur op een eigenaar, gebruiker of bezoeker? Een zelfde ruimte afgewerkt in een andere kleurstelling geeft een totaal andere beleving. De meeste mensen zijn zich daar niet van of weinig van bewust.

Aanmelden

Dit webinar is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail én daarbij de link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst. Bewaar deze bevestiging daarom goed tot het webinar!

Ontving u deze uitnodiging via en relatie en wilt u deze voortaan graag zelf ontvangen? Schrijf u dan in voor de mailinglijst.

Programma

Tijd Onderdeel
13.30 Welkom door dagvoorzitter
13.35 The use of colour in the 19th century
Patrick Baty, independent historic paint consultant, United Kingdom
13.55 Questions and discussion
14.05 Van Bloemenwerf tot La Nouvelle Maison: ontwikkelingen in het kleurgebruik in de interieurs van Henry van de Velde
Guido Stegen, architect, Arsis architectenvennootschap bvba, België
14.25 Vragen & discussie
14.35 Pauze
14.45 Van toverbal tot elektronenmicroscopie. Kleurhistorisch onderzoek; de ontwikkeling van het vak in Nederland
Angelique Friedrichs, coördinator historische binnenruimten, Stichting Restauratie Atelier Limburg
15.05 Vragen & discussie
15.15 Psychologie van kleur in het interieur, het begin van Genootschap voor Praktische Kleurenpsychologie (1936)
Mariël Polman, specialist kleur en schilderingen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
15.35 Vragen & discussie
15.45 Pauze
15.55 Licht en kleur - je weet (niet) wat je ziet
Joost de Beij, lichtontwerper/eigenaar, bureau Licht - Joost de Beij
16.15 Vragen & discussie
16.25 Afsluiting door dagvoorzitter