Financiële bijdrage aan maritiem onderzoek door vrijwilligers en studenten

Na succesvolle eerdere edities, nodigt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vrijwilligers en studenten opnieuw uit om deel te nemen aan de vijfde editie van het ‘13 Provinciën’ project. Met dit project wil de RCE maritiem onderzoek stimuleren en de verscheidenheid aan verhalen van de twaalf provinciën van Nederland én de Noordzee in kaart te brengen en zo het maritieme verleden boven water halen.

Daarom is het project ’13 Provinciën’ in het leven geroepen. Hiermee wil de RCE burgerinitiatief en -participatie stimuleren en tot een vanzelfsprekend onderdeel van de erfgoedpraktijk maken. Vrijwilligers en studenten hebben vaak veel lokale maritieme kennis. Door vrijwilligers en studenten onderzoek te laten uitvoeren over een zelfgekozen onderwerp ontstaat kennisuitwisseling die inspiratie kan bieden en waar iedereen van kan leren. Deze verhalen uit de eerdere edities zijn opgenomen in MaSS. Het zijn mooie voorbeelden van de vele verhalen met een maritieme connectie die Nederland rijk is.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

archeologen en vrijwilligers kijken naar opgegraven scheepswrak in de grond
Maritiem archeoloog Wouter Waldus van de RCE geeft uitleg aan de vrijwilligers tijdens een scheepsopgraving in Zeewolde

Voorwaarden voor deelname

  • Het onderzoek heeft een maritieme connectie;
  • Er dient een onderzoeksvoorstel geschreven te worden, hiervoor is een format beschikbaar. Het voorstel bevat:
    • een persoonlijke onderbouwing van de onderzoekskeuze;
    • een begroting voor het ontvangen van de financiële bijdrage (max. €1.500,-)
  • Het voorstel dient voor 4 maart 2024 te zijn ontvangen.

Resultaten

De (eerste) onderzoeksresultaten van alle deelnemers worden gepresenteerd tijdens een speciaal daarvoor door de RCE georganiseerde dag. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd op de website van MaSS. Tevens kunnen de onderzoek worden opgenomen in de bundel Maritiem Vindplaatsen 3, uitgegeven door de LWAOW. De RCE biedt ondersteuning bij het uitwerken van de onderzoeksresultaten.

Jurering

De jurering voor toelating tot het project vindt plaats door een nog nader te bepalen jury die de inzendingen zal beoordelen. Voor 15 maart 2024 krijgen de inzenders bericht of hun voorstel is goedgekeurd. Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar het aantal ingezonden projectvoorstellen en de verspreiding over de ’13 Provinciën’.

Deelname

Ben je vrijwilliger of student en ben je geïnteresseerd? Vraag dan het format aan voor het in te vullen onderzoeksvoorstel. Dit kan door een e-mail te sturen naar Liselore Muis, via maritiem@cultureelerfgoed.nl.