13 Provinciën project

Vrijwilligers en studenten kunnen zich jaarlijks aanmelden voor het '13 Provinciën' project. Met dit project wil de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) de verscheidenheid aan verhalen van de twaalf provinciën van Nederland en de Noordzee in kaart brengen en zo het maritieme verleden boven water halen. Vrijwilligers en studenten hebben vaak veel lokale maritieme kennis en zijn goed in staat zelf deze lokale verhalen te vertellen.

Achtergrond

In aanloop naar de aanpassing van de Erfgoedwet, waardoor de mogelijkheden voor vrijwilligers om onderzoek te doen in de toekomst uitgebreid worden, wil de RCE maritiem onderzoek stimuleren. Daarom is het project ’13 Provinciën’ in het leven geroepen. Ook wil de RCE met dit project ook burgerinitiatief en -participatie stimuleren en tot een vanzelfsprekend onderdeel van de erfgoedpraktijk maken. Door vrijwilligers en studenten onderzoek te laten uitvoeren over een zelfgekozen onderwerp ontstaat kennisuitwisseling die inspiratie kan bieden en waar iedereen van kan leren.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Beeld: ©Expeditie Over de Maas / Peter van de Lavoir
Publiek bij open dag Expeditie Over de Maas

Eerdere edities

In het ‘13 Provinciën’ project van 2022, 2021 en 2020 zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd. Het zijn mooie voorbeelden van de vele verhalen met een maritieme connectie die Nederland rijk is. Deze verhalen uit de eerdere edities zijn opgenomen in MaSS.
De RCE is op zoek naar regio-specifieke maritieme onderwerpen om de verscheidenheid aan maritieme verhalen per provincie verder in kaart te brengen. Voor het onderzoek stelt de RCE een bijdrage en tevens ondersteuning voor de rapportage ter beschikking.

Voorwaarden voor deelname

  • Het onderzoek heeft een maritieme connectie;
  • Er dient een onderzoeksvoorstel geschreven te worden, hiervoor is een format beschikbaar. Het voorstel bevat: 
    • een persoonlijke onderbouwing van de onderzoekskeuze;
    • een begroting voor het ontvangen van de financiële bijdrage (max. €1.500,-)

Resultaten

De (eerste) onderzoeksresultaten van alle deelnemers worden gepresenteerd tijdens een speciaal daarvoor door de RCE georganiseerde dag. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd op de website van MaSS. Tevens kunnen de onderzoek worden opgenomen in de bundel Maritiem Vindplaatsen 3, uitgegeven door de LWAOW. De RCE biedt ondersteuning bij het uitwerken van de onderzoeksresultaten.

Jurering

Een jury beoordeelt de binnengekomen inzendingen. Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar het aantal ingezonden projectvoorstellen en de verspreiding over de ’13 Provinciën’.

Vragen

Ben je vrijwilliger of student en ben je geïnteresseerd? Vraag dan het format aan voor het in te vullen onderzoeksvoorstel. Dit kan door een e-mail te sturen naar Liselore Muis, via maritiem@cultureelerfgoed.nl.