20 januari Archeologieplatform - Archeologie en Faro

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

“We moeten het er snel over hebben.” Met die oproep besloot Heleen van Londen haar presentatie op de Reuvens-digi-dag 2021 over het Verdrag van Faro; Het maatschappelijk belang van archeologie. Dat gaan we doen!

Het Archeologieplatform van de RCE op donderdagmiddag 20 januari gaat over de iconische Faro-vragen: waarom bedrijven wij archeologie, voor wie doen wij dat en hoe zijn burgers betrokken in al onze dagelijkse werkzaamheden? Het zijn gewetensvragen aan eenieder van ons. Participatie is een sleutelwoord in het Verdrag van Faro. Maar dat reikt verder dan de bekende publieksactiviteiten en het werken met vrijwilligers. Het gaat ook over bewoners die meedoen en meedenken, en over het leveren van een bijdrage aan een betere samenleving. Maar hoe passen Faro en Valletta dan bij elkaar? Dat lijkt te schuren.

De minister van OCW heeft gevraagd een uitvoeringsagenda voor Faro op te stellen. Samen bepalen we wat daar in moet komen. Wat wil de archeologiepraktijk met het Verdrag van Faro, en hoe zou dat vorm kunnen krijgen? 
 
Op 20 januari delen Heleen van Londen van de UvA en Monique van den Dries van Universiteit Leiden de resultaten van hun zoektocht naar de betekenis van Faro voor de archeologiepraktijk; komen voorbeelden uit de praktijk in beeld; en worden er recepten gedeeld voor burgerparticipatie in de archeologie. Een panel volgt en bediscussieert alles wat gezegd wordt en vraagt de deelnemers via de chat om input voor de discussie.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Aanmelden kan via de knop hieronder.

U ontvangt dan een link om deel te nemen aan de online bijeenkomst.

Programma

14.00 Welkom en opening
Jos Bazelmans, Hoofd Archeologie RCE
14.10 Introductie en eerste recepten
Over lokalisme, liefdewerk en lonkend perspectief. Verkenning naar participatie en burgerinitiatief in de Nederlandse archeologie
Heleen van Londen (UvA), Monique van den Dries (Universiteit Leiden, Stichting Archeologie en Publiek)
Voorbeelden uit de praktijk
Dorpshuis Westeremden
Jos Stöver, Cuno Koopstra, Bert Schudde
Gemeenschapsarcheologie in Brabant
Johan Verspay en Gerard van Kaathoven
Maatschappelijke initiatieven rond de Limes
Tom Hazenberg
Na elke presentatie worden de implicaties - onder leiding van Marie-France van Oorsouw- besproken met een panel van deskundigen
Panelleden:
  • Channa Cohen Stuart (gemeentelijk archeoloog Wijk bij Duurstede)
  • Marlyn Everink (freelance archeoloog)
  • Wim Hupperetz (chief science officer RCE)
  • Hetty Laverman-Berbee (vicevoorzitter AWN)
16.00 Uitvoeringsagenda Faro
Michaela Hanssen, Programmamanager Erfgoed & Participatie / Programma Faro
16.15 Afsluiting;
16.15 - 16.45 Gelegenheid om na te praten