Monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed 2009

Deze Monitor bevat een nulmeting van de staat van onderhoud van rijksmonumenten waarvoor een abonnement is afgesloten bij de Monumentenwacht

Nulmeting

Dit is het eerste jaarlijkse overzicht van de staat van onderhoud van rijksbeschermde monumenten die in 2009 geïnspecteerd zijn door de Monumentenwacht. Het gaat om een nulmeting. De volgende jaren worden nieuwe metingen uitgevoerd. Op die manier kunnen uitkomsten worden vergelijken en kan de staat van het gebouwd erfgoed worden gevolgd. De monitor bestrijkt met 11.500 monumenten bijna 19% van het totale monumentenbestand. Op termijn moet het beeld voor de resterende 81% worden ingevuld, zodat er een representatief beeld ontstaat van het hele bestand.

Bekijk ook de Monitor van 2010 en 2011.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2010