Monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed 2011

Deze publicatie bevat een overzicht van de staat van onderhoud van rijksbeschermde monumenten die in 2010 geïnspecteerd zijn door de Monumentenwacht.

Inzicht in 13.000 rijksbeschermde monumenten

Dit is de derde Monitor die is uitgevoerd in het kader van de Erfgoedmonitor. Deze publicatie is het resultaat van de inspectie van 5.583 rijksbeschermde monumenten. De verzamelde gegevens zijn vergeleken met de metingen van de voorgaande jaren. Ook bevat de publicatie een totaaloverzicht van alle metingen van 2009 en 2010. Dankzij een uitgebreide controle en betere aanlevering van de gegevens, geeft de Monitor een inzicht in de staat van het onderhoud en het casco van meer dan 13.000 rijksbeschermde monumenten die via een abonnement aangesloten zijn bij de Monumentenwacht.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012