Landschapstypen Nederland in ruimtelijke karakteristieken

Deze poster toont de karakteristieken van het Nederlandse landschap. Op de kaart is een onderverdeling in 14 landschapstypen te zien.

Voor deze poster is HISTLAND (Historisch landschappelijk informatiesysteem) gebruikt. Het bevat gegevens over de ontginningsgeschiedenis van het Nederlandse landschap. In de schuifdiagrammen, onder de foto’s, zijn de landschapstypen ruimtelijk gekarakteriseerd, maar niet gewaardeerd. Tot slot zijn onderaan de poster diverse landschapsaspecten getekend.