Elektriciteit opwekken bij monumenten of historische gebouwen

Zelf stroom opwekken met zonnepanelen of windenergie? Er is meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Ook wanneer dit op eigen dak of terrein niet kan, zijn er duurzame oplossingen. Zoals aansluiting bij een energiecoöperatie of gebruikmaken van groene energie.

Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van duurzame elektriciteit:

1. Zonnepanelen op eigen dak of terrein

Zonnepanelen voor eigen gebruik zijn mogelijk als de panelen niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en ze volledig zwart van kleur zijn. Is het niet mogelijk om de panelen uit het zicht te plaatsen? Denk dan aan zonnepanelen op eigen erf, zoals bij een landgoed. In sommige situaties zijn zonnepanelen ín het zicht ook mogelijk, mits het niet anders kan, er een zorgvuldig afgewogen ontwerp is opgesteld, de kleur is aangepast aan het dak, en de cultuurhistorische waarden niet worden verstoord.

de mogelijkheden van zonnepanelen op erfgoed

Deze  infographic (ook te downloaden als pdf) toont  een overzicht van de mogelijkheden met zonnepanelen

De RCE heeft een aantal publicaties met informatie over zonne-energie en erfgoed:

De infographic en de publicaties zijn gebaseerd op de nieuwe advieslijn voor zonnepanelen op rijksmonumenten.

2. Zonnepanelen op een ander dak

Is opwekking op eigen dak of terrein geen optie? Dan zijn er vaak mogelijkheden om via een energiecoöperatie gebruik te maken van elektriciteit die in de buurt wordt opgewekt.

3. Windturbines

In sommige specifieke gevallen is plaatsing van een mini-windturbine te overwegen. Uiteraard geldt hierbij dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar de landschappelijke inpassing en of lokale regelgeving dit ook toestaat. Ook is dit in lang niet alle gevallen rendabel.

4. Duurzaam energiecontract

Elektriciteit duurzaam inkopen is een gemakkellijke manier om bij te dragen aan een duurzamer klimaat. Let wel goed op hoe ‘groen’ de elektriciteit is. De 30 energieregio’s in Nederland gaan ook zoveel mogelijk energie regionaal en duurzaam opwekken. De uitdaging is om op een zorgvuldige manier invulling te geven aan de energietransitie en het landschap.

zonnepanelen op erfgoed
Soms zijn zonnepanelen ín het zicht ook mogelijk, mits het niet anders kan, er een zorgvuldig afgewogen ontwerp is opgesteld en de cultuurhistorische waarden niet worden verstoord.