Installaties in historische gebouwen

Er zijn steeds meer mogelijkheden om een monument of historisch gebouw een duurzame toekomst te geven, zonder dat dit ten koste gaat van de cultuurhistorische waarde of de uitstraling. Welke duurzame installatietechnieken geschikt zijn verschilt per situatie. Belangrijk is een passend totaalconcept, waarin isolatie, comfort en installaties op elkaar zijn afgestemd. De pagina’s in dit menu bieden hierover uitgebreide informatie.

Uitgangspunten bij monumenten of historische gebouwen

Wanneer u als eigenaar plannen heeft voor duurzame installatietechnieken, zijn onderstaande uitgangspunten van belang:

  • De cultuurhistorische waarden van het gebouw worden niet onevenredig aangetast.
  • Er treedt op korte en lange termijn geen schade op aan het gebouw.

Het belang van een duurzaam totaalplan

Behalve dat de techniek moet passen bij de uitstraling van het pand en geen onevenredige schade toebrengt aan de waardevolle materialen en constructies is het ook belangrijk dat isolatie, comfort en installaties op elkaar zijn afgestemd.

Isolatie is een goede eerste stap: een lager energieverbruik maakt duurzame installatietechnieken mogelijk. Een gasgestookte ketel bijvoorbeeld zorgt voor hoge temperatuur (>80˚C) en is geschikt om snel ruimtes te verwarmen en koude tochtstromen tegen te gaan. Duurzamere energiebronnen werken vaak met lagere temperaturen zoals vloerverwarming of lage temperatuurradiatoren. Om er dan voor te zorgen dat de ruimtes goed warm worden, is een goede isolatie van gevels, vensters en kap nodig. Ook warm water wordt verzorgd door de gasgestookte ketel. Wanneer er gekozen wordt voor een luchtwarmtepomp, zal niet alleen het afgiftesysteem moeten worden aangepast, maar ook de manier op het water te verwarmen.