Ontzorgingsprogramma helpt monumenteigenaren bij verduurzaming

Om eigenaren te ontzorgen bij het verduurzamen van hun monument heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) via een Europese aanbestedingsprocedure een raamovereenkomst gesloten met negen opdrachtnemers op het gebied van begeleiding en advisering van het verduurzamen van monumenten. 

Op woensdagmiddag 15 maart 2023 tekenden negen geselecteerde duurzaamheidsadviesbureaus (of combinaties van meerdere adviesbureaus) een raamovereenkomst met de RCE in Amersfoort om tenminste 800 eigenaren de komende drie jaar te adviseren en te begeleiden bij het verduurzamen van hun monument. Het ontzorgingsprogramma is onderdeel van de verduurzamingsopgave van maatschappelijk vastgoed in het kader van het Klimaatakkoord.

[De tekst gaat verder onder de foto]

Duurzaamheidsadviseur laat monumenteigenaar in woning mogelijkheid zien van verduurzamen van glas

Ontzorgingsprogramma per 3 april om 12:00 uur van start

De organisatie en uitvoering van het ontzorgingsprogramma is belegd bij het Nationaal Restauratiefonds. Eigenaren van een rijksmonument starten op de landingspagina van het Ontzorgingsprogramma. Na een Zelfscan Duurzaam Monument kunnen ze zich vanaf 3 april om 12:00 uur aanmelden voor het Ontzorgingsprogramma bij een van de gecontracteerde duurzaamheidsadviesbureaus. De geselecteerde adviesbureaus gaan monumenteigenaren ondersteunen en stimuleren tot het doen van investeringen in verduurzamingsmaatregelen.

Het Ontzorgingsprogramma bestaat uit twee stappen:

  • Tijdens Stap 1 gaat het om het maken van een gedegen duurzaamheidsadvies conform de kwaliteitsnormen (niveau 2 of 3) van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De kosten van een Duurzame Monumenten (DuMo)-advies worden 50% vergoed tot een maximum van € 1.750 exclusief BTW.
  • Tijdens Stap 2 bestaat het ontzorgen met name uit de begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. De kosten voor Stap 2 worden 100% vergoed tot een bedrag van maximaal € 2.500 exclusief BTW per eigenaar.

Eigenaren die zelf al een uitgebreid DuMo-advies hebben laten uitvoeren buiten het Ontzorgingsprogramma om, kunnen in Stap 2 van het programma instromen.