Erfgoed en energielandschap: onderzoek en inspiratie voor het landschap van de A37

Deze publicatie laat zien hoe het cultuurlandschap langs de A37 ingezet kan worden bij ontwerpstrategieën voor de opwekking van zonne-energie.

Deze digitale publicatie is als hoge resolutie versie op te vragen via de Infodesk.

Inzet cultuurlandschap voor opwekking zonne-energie

Rijkswaterstaat onderzoekt op verschillende plekken in Nederland de mogelijkheid om op rijksgronden langs snelwegen zonne-energie op te wekken. De A37 in het zuiden van Drenthe is een van deze zoekgebieden. Dit landschap is op te splitsen in twee hoofdtypes: landschappen van hoogveenontginningen en landschappen van beekdalen en esdorpen. Drie ontwerpbureaus hebben planvoorstellen ontwikkeld voor de productie van zonne-energie op deze locatie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is bij de plantontwikkeling betrokken en heeft op verzoek van Rijkswaterstaat een eigen onderzoek geïnitieerd. Deze publicatie is daarvan het resultaat. Het onderzoek had twee concrete doelen, namelijk een cultuurhistorische reflectie op de drie ontwerpstudies en het bieden van inspiratie voor zonne-energiewinning in het cultuurlandschap.

Colofon

Uitgevoerd door Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur. In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met Rijkswaterstaat.
Terra Incognita, 2018