Certificeringen in de archeologie

Met de inwerkingtreding van de Erfgoedwet op 1 juli 2016 is ook het certificeringsstelsel binnen de archeologie ingevoerd. Dit stelsel houdt in dat archeologische bedrijven een certificaat nodig hebben om op te mogen graven. Tot 1 juli 2017 konden houders van een opgravingsvergunning nog zonder certificaat opgravingen verrichten. De certificaten worden afgegeven door certificerende instellingen.

In dit onderwerp

Archeologische bedrijven lezen in dit onderwerp aan welke voorwaarden ze moeten voldoen om een certificaat te behalen en bij welke certificerende instellingen ze dat kunnen doen.

Rol van de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verantwoordelijk voor het aanwijzen van de certificerende instellingen.