Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 2.0

In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 2.0 (NOaA 2.0) vindt u de belangrijkste nationale onderzoeksvragen binnen de archeologie. Deze vragen geven inzicht in de kansen die er liggen om kennis te ontwikkelen.

Hoe werkt het?

In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 2.0 vindt u vragen en handreikingen die voor u van belang kunnen zijn, U kunt de onderzoeksvragen filteren op:

  • archeoregio
  • periode
  • complextype
  • onderwerp                

U kunt meerdere filters aanklikken. Hoe meer u filtert, hoe specifieker het resultaat.

Wat levert het op

Per onderzoeksvraag vindt u een korte toelichting en operationalisering. Waar mogelijk zijn handige publicaties, best practices en handleidingen toegevoegd die u helpen bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag.

3 voorbeelden van onderzoeksvragen:

  • Wat zijn de kenmerken en context van het dodenbestel in de vroege prehistorie?
  • Hoe verliep de ontwikkeling van de ploeglandbouw?
  • Hoe en wanneer komen stadshuizen tot ontwikkeling?

Gebruik van NOaA 2.0

Voor archeologen en professionals is deze onderzoeksagenda een belangrijke bron om nieuw onderzoek op te starten. Ook voor beleidsmedewerkers bij gemeenten of provincies is de NOaA 2.0 interessant. Aan de hand van de vragen kunnen zij keuzes maken op het gebied van archeologie en ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld voor het opstellen van een eigen gemeentelijke onderzoeksagenda. Daarnaast biedt de NOaA inhoudelijke inspiratie bij het opstellen van PvE’s en PvA’s voor opgravingen.

Door wie

De NOaA 2.0 is gemaakt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder regie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  Meer dan 100 archeologen en andere erfgoedprofessionals hebben bijgedragen aan de totstandkoming. De totstandkoming staat beschreven in het verantwoordingsdocument.

De NOaA 2.0 wordt jaarlijks verbeterd en geactualiseerd met nieuwe vraagstukken. Input daarvoor is welkom en kunt u mailen naar noaa@cultureelerfgoed.nl.