De Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA 2.0) onder de loep - Eindverslag van een evaluatie

Dit eindverslag geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen betreffende de NOaA 2.0. Deze resultaten en aanbevelingen zijn vervolgens vertaald naar acties voor het projectteam in 2021 en mogelijkheden voor het vervolg van de NOaA na 2021. Tot slot zijn de NOaA en de resultaten van deze evaluatie in een breder perspectief geplaatst: dat van de onderzoeken die op dit moment plaatsvinden naar aanleiding van de evaluatie van de erfgoedwet.

Colofon

De Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA 2.0) onder de loep. Het eindverslag van een evaluatie

Tekst: Liesbeth Theunissen & Inge van der Jagt
Programma Kennis voor Archeologie - Project Onderzoeksagenda's
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, februari 2021