Kaart werelderfgoed in Nederland

Op de Kaart werelderfgoed in Nederland  staan de UNESCO-werelderfgoederen in Nederland. Het gaat om de al ingeschreven werelderfgoederen en de erfgoederen die op de voorlopige lijst staan.

Gebruik van de kaart

Op de kaart zijn de ‘properties’ zichtbaar als volledig gedekt oppervlak. De bufferzones zijn gearceerd weergegeven.

Door wie

De kaart is gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE is namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verantwoordelijk voor de Werelderfgoederen op het gebied van cultuur.

Voor de werelderfgoederen op het gebied van natuur – alleen de Waddenzee – is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verantwoordelijk. Het werelderfgoed Waddenzee is ook op deze kaart te bekijken.