Atlas of Mutual Heritage

Deze database bevat kaarten, tekeningen, prenten en schilderijen van plaatsen die gerelateerd zijn aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC).

De Atlas of Mutual Heritage (AMH) is een groeiende database. De website bestaat uit een aanklikbare wereldkaart die documentatie en afbeeldingen van VOC- en WIC-gerelateerde plaatsen ontsluit. Gebruikers kunnen specifiek zoeken op trefwoord, maar ook een overzicht bekijken van gebieden, plaatsnamen (moderne of historische namen), landen, posten en forten. Daarnaast is informatie en beeld­materiaal over expedities en andere geïllustreerde reizen in de database opgenomen.

Wat levert het op

Door het aantal zoekmogelijkheden is de Atlas of Mutual Heritage niet alleen te gebruiken bij het onderzoek dat specifiek gericht is op de VOC of de WIC. De database is ook een goed hulpmiddel bij interdisciplinair onderzoek, zoals sociaal-culturele geschiedenis, historische bouwkunde, restauratie van overzeese monumenten, koloniale geschiedenis en kunstgeschiedenis. De website biedt een grote hoeveelheid beeldmateriaal, onder meer afkomstig uit de collecties van het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor wie

De Atlas of Mutual Heritage wordt gebruikt door erfgoedprofessionals en (internationale) beleidsmakers, maar is voor iedereen toegankelijk die meer wil weten over Nederlandse koloniale geschiedenis. De Atlas is te bereiken via www.atlasofmutualheritage.nl.

Door wie

De Atlas is het resultaat van een samenwerking tussen het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek.

Daarnaast hebben veel andere instellingen een bijdrage geleverd door hun collecties via de AMH-database te ontsluiten. Het betreft onder meer collecties uit de Atlas van Stolk (Maritiem Museum Prins Hendrik), het KITLV, het Groninger Museum, de National Library of Indonesia, het Stedelijk Museum te Alkmaar, het Amsterdams Historisch Museum, het Fries Museum en het Westfries Museum.