Actueel Hoogtebestand Nederland

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een kaart met voor heel Nederland gedetailleerde hoogtegegevens.

De gegevens uit het AHN zijn verzameld vanuit de lucht. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D hoogte-informatie verzameld. Zo is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Het inwinnen van deze gegevens nam enkele jaren in beslag; de huidige kaart bevat gegevens die tussen 2007 en 2012 zijn verzameld. De hoogtekaart is te raadplegen via www.ahn.nl. Daar staat ook meer achtergrondinformatie over de kaart.

Wat levert het op

De kaart is in eerste instantie ontwikkeld voor waterbeheerders. Maar ook gemeenten, bedrijven en wetenschappers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. De hoogteverschillen in het huidige landschap leggen ook sporen en patronen uit het verleden bloot.

Vroeger was het meten van hoogteverschillen een tijdrovende en kostbare klus. Nu hoeft dit niet meer ter plekke, maar is het mogelijk om in één oogopslag afwijkende patronen in het landschap vast te stellen. Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden, oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen. Maar ook celtic fields, afgedekte stroomgordels, verkavelingssporen uit de middeleeuwen en prehistorische grafheuvels komen door middel van het AHN aan het licht.

Gebruik van de kaart

Deze kaart is te gebruiken door geologen, (historisch) geografen, archeologen en andere landschapsonderzoekers. De gegevens zijn voor iedereen toegankelijk.

Door wie

Het AHN is tot stand gekomen door middel van financiering van de provincies, de waterschappen en Rijkswaterstaat.