Verbeteractie 'stedelijke gebieden en water', Archeologische Landschappenkaart van Nederland, versie 3.0

Met deze publicatie is de Archeologische Landschappenkaart van Nederland verder verbeterd. Op de eerste versie waren talrijke kleine en grotere ‘witte vlekken’ zichtbaar. Het ging om niet-gekarteerde, stedelijke en bebouwde gebieden op het belangrijkste bronbestand van de Archeologische Landschappenkaart: de Geomorfologische Kaart van Nederland.

Versie 3.0

In de nieuwe versie zijn de witte vlekken ingekleurd met landschapszones. Hiervoor zijn lokale en regionale landschapskaarten, het Actueel Hoogtebestand Nederland en historische kaarten gebruikt. Ook is informatie over landschapszones in aangrenzende gebieden geëxtrapoleerd.

Colofon

Auteurs: Rik Feiken, Menne Kosian & Eelco Rensink
ISBN/EAN: 978-90-7604-668-6
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2020