Factsheets inventariserend veldonderzoek

Deze 12 factsheets gaan over methoden, technieken en strategieën van inventariserend veldonderzoek (archeologische prospectie). De factsheets zijn los te gebruiken maar ook in combinate met het digitale informatiesysteem Prospectie op maat, waarmee de gebruiker de juiste methode van inventariserend veldonderzoek kan kiezen.

Let op: bij de factsheets over geofysisch onderzoek hoort een beslismatrix, deze is op te vragen bij onze Infodesk, info@cultureelerfgoed.nl.

Download 'Factsheet archeologie oppervlaktekartering' 1/12

PDF document | 2 pagina's | 494 kB

Publicatie | 22-05-2019

Download 'Factsheet archeologie booronderzoek' 2/12

PDF document | 2 pagina's | 167 kB

Publicatie | 22-05-2019

Download 'Factsheet archeologie booronderzoek met zeeftechniek' 3/12

PDF document | 2 pagina's | 185 kB

Publicatie | 22-05-2019

Download 'Factsheet archeologie proefsleuvenonderzoek' 4/12

PDF document | 3 pagina's | 187 kB

Publicatie | 22-05-2019

Download 'Factsheet archeologie voorbereiding geofysisch onderzoek' 5/12

PDF document | 3 pagina's | 180 kB

Publicatie | 22-05-2019

Download 'Factsheet archeologie elektrisch weerstandsonderzoek' 6/12

PDF document | 2 pagina's | 329 kB

Publicatie | 22-05-2019

Download 'Factsheet archeologie grondradaronderzoek' 7/12

PDF document | 2 pagina's | 263 kB

Publicatie | 22-05-2019

Download 'Factsheet archeologie ondiep elektromagnetisch onderzoek' 8/12

PDF document | 3 pagina's | 298 kB

Publicatie | 22-05-2019

Download 'Factsheet archeologie diep elektromagnetisch onderzoek' 9/12

PDF document | 2 pagina's | 492 kB

Publicatie | 22-05-2019

Download 'Factsheet archeologie magnetometrisch onderzoek' 10/12

PDF document | 2 pagina's | 249 kB

Publicatie | 22-05-2019

Download 'Factsheet archeologie afronding geofysisch onderzoek' 11/12

PDF document | 2 pagina's | 71 kB

Publicatie | 22-05-2019

Download 'Factsheet archeologie toelichting op beslismatrix geofysisch onderzoek tijdens archeologische prospectie' 12/12

PDF document | 3 pagina's | 178 kB

Publicatie | 22-05-2019