Bijlagen bij de kaart Groen erfgoed

Verantwoordingsdocumenten bij de kaart Groen erfgoed

Eerste Bosstatistiek

De Eerste Bosstatistiek van Nederland 1938-1942 is een geografisch bestand waarin het bos in Nederland (inclusief heide, zandverstuiving, veen/moeras, boomgaard en wegbeplanting) op een topografische ondergrond is weergegeven. Het bestand is gebaseerd op een landsdekkende inventarisatie die is uitgevoerd in de periode 1938-1942.