Bijlagen bij de Verstoringsbronnenkaart

De bronneninformatie in deze publicaties is een aanvulling op de Verstoringsbronnenkaart.

GIS-bestanden

Dit rapport bevat de eerste inventarisatie van bronnen die gebruikt zijn voor de Verstoringsbronnenkaart.

Aanvullende informatie

De bronneninformatie in deze publicatie (2019) is een aanvulling op de Verstoringsbronnenkaart en op het bovenstaande rapport. Hierin wordt uitvoeriger en meer vanuit de archeologie ingegaan op de in de Verstoringsbronnenkaart gebruikte kaarten en bestanden.