Handreiking Archeologievriendelijk bouwen

Deze publicatie laat zien hoe de schade aan het bodemarchief tijdens bouwwerkzaamheden kan worden beperkt.

Handreiking archeologievriendelijke bouwplannen

Deze brochure is een praktisch hulpmiddel bij het opstellen en beoordelen van archeologievriendelijke bouwplannen. De publicatie bestaat uit vier praktijkvoorbeelden van gerealiseerde archeologievriendelijke bouwplannen, een procesbeschrijving, een checklist, een overzicht van publicaties en een vijftal handreikingen. Eén handreiking geeft algemene uitgangspunten om archeologievriendelijk te bouwen en de andere vier gaan in op de meest voorkomende en (potentieel) schadelijke ingrepen: ontgravingen, paalfunderingen, funderingen op staal en het belasten van de bodem.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Iepie Roorda en Jos Stöver, met bijdragen van Richard Kroes, adviesbureau RAAP
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016