Een pand in een beschermd gezicht

Als u een pand bezit of huurt in een beschermd stads-of dorpsgezicht, kunt u te maken krijgen met specifieke regels. Per gezicht kunnen deze regels verschillen.

Geen subsidieregelingen

Er zijn op rijksniveau geen subsidieregelingen voor beschermde stads- en dorpsgezichten, maar soms wel op provinciaal en gemeentelijk niveau. Bijvoorbeeld de Cultuurfondshypotheek; een hypotheek met lage rente om de kosten voor restauratie of onderhoud (deels) te financieren. Informeer bij uw provincie of gemeente naar de regelingen voor stads- en dorpsgezichten.

Frankendaal in de wijk Vreeswijk in Rotterdam
Beeld: RCE
Scholencomplex Frankendaal in tuindorp Vreewijk te Rotterdam

Vergunning

Voor sommige bouwactiviteiten zal een vergunning nodig zijn. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Omgevingsvergunning. Voor specifieke informatie en het aanvragen van een vergunning kunt u bij uw gemeente terecht. Uw gemeente kan bijvoorbeeld ook aangeven of specifieke welstandeisen van kracht zijn voor uw pand omdat het in een beschermd gezicht ligt.

Slopen of verbouwen van een pand

Als u eigenaar bent van een pand in een beschermd gezicht en wilt slopen, heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig voor het slopen van dit pand. Ook voor bouwen is in veel gevallen een vergunning vereist. Bepaalde ingrepen of bouwwerken zijn echter vergunningvrij, ook in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Zo hoeft u voor bepaalde (kleinere) bouwwerken die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte geen omgevingsvergunning aan te vragen. Hetzelfde geldt voor inpandige veranderingen of gewoon onderhoud, zoals schilderwerk. Voor meer informatie meer in het onderwerp omgevingsvergunning of ga naar het omgevingsloket van uw gemeente.

Gevelwanden met houten voorschot in Durgerdam
Beeld: RCE
Typische gevelwanden met houten voorschot in Durgerdam

Huurprijs

De eigenaar/verhuurder van een woning binnen een beschermd gezicht kan een toeslag van 15% op de maximale huurprijs in rekening brengen. Dit op voorwaarde dat de eigenaar aantoonbaar heeft geïnvesteerd in de instandhouding van de monumentale waarden. Het pand moet bovendien voor 1945 gebouwd zijn. Op de website van de Huurcommissie kunt u een huurprijscheck uitvoeren.