21 april Platform Funerair erfgoed - Biodiversiteit op begraafplaatsen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Begraafplaatsen kunnen een rol spelen bij herstel of bevordering van biodiversiteit. Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in een agrarisch gebied, dat steeds vaker wordt gedomineerd door monoculturen.

Wat is die biodiversiteit op begraafplaatsen, hoe kun je die bevorderen en hoe verhoudt zich dat tot de begraaffunctie en het eventueel aanwezige funeraire erfgoed? Aan de hand van vijf presentaties wordt het thema vanuit heel verschillende zijden belicht. In al die presentaties zal er (ook) aandacht zijn voor het beheer.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die beleidsmatig of anderszins met funerair erfgoed te maken heeft of daarin geïnteresseerd is.

Wij zien u graag online op 21 april 2021! Via de chat kunt u uw bijdrage leveren.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Meld u aan met de aanmeldknop. De dag voor het webinar ontvangt u een link naar de livestream.

Programma

Na elke spreker worden 1 of 2 relevante vragen uit de chat behandeld. Aan het eind is nog enige ruimte voor discussie a.d.h.v. de chat.

Tijd Onderdeel
13.50 Digitale inloop
14.00 Welkom en introductie op het programma
Bert Lever, voorzitter stuurgroep Platform Funerair erfgoed
14.05 Natuur op dodenakkers
Albert-Erik de Winter, beleidsmedewerker ecologie, provincie Fryslân
14.20 Begraafplaatsen als hotspots voor korstmossen
Laurens Sparrius, ecoloog bij FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) en BLWG (Bryologische en Lichenologische Werkgroep)
14.35 Begraafplaatsen, een bijzondere plek voor bodemdieren
Matty Berg, bijzonder hoogleraar bodemfauna en natuurlijke ecosystemen, Vrije Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen
14.50 Het versterken van natuurwaarden op de begraafplaats; handvatten voor beheer en onderhoud
Eward Timmerman, adviseur natuur en landschap, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
15.05 Instandhouding funerair erfgoed en biodiversiteit
Leon Bok, specialist Funerair erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
15.20 Afsluiting / vragen