Vergunningprocedure voor Archeologische Rijksmonumenten

Heeft u een archeologisch rijksmonument in eigendom, beheer of gebruik en wilt u een vergunning aanvragen? In deze brochure leest u welke beoordelingscriteria de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hanteert bij de vergunningaanvraag. 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting per 1 juli 2023) zal de vergunningprocedure aanzienlijk wijzigen. Wij houden u op de hoogte wat dit voor u kan betekenen.