Regionale samenwerking bij aardbevingen

Rijksoverheid, Provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen,  gemeenten en erfgoedorganisaties werken in het kader van de recente aardbevingen nauw samen aan het behoud van het Gronings erfgoed en de Groningse identiteit.

Onder andere door te participeren in het Erfgoedprogramma 2017- 2021. De voortgang van dit programma en een nieuwe beleidsagenda zijn te vinden in de voortgangsrapportage Erfgoedprogramma - mei 2019.
Ook werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de NCG en NEN aan het beter toepasbaar maken van de standaard veiligheidsnorm NPR 9998 op monumenten.

Nationaal Programma Groningen

Het kabinet en de regio willen met het Nationaal Programma Groningen naar een nieuw toekomstperspectief voor de provincie. Het programma start in het voorjaar van 2019. Het Erfgoedprogramma zal daar ook een plaats in krijgen.

Subsidies voor regulier en groot onderhoud

Er is door OCW en provincie Groningen extra budget vrijgemaakt voor onderhoud van monumenten in Groningen, zodat ze beter bestand zijn tegen schade en minder ingrijpend versterkt hoeven te worden. Hiervoor zijn de onderstaande subsidies ingevoerd:

Bent u eigenaar van een rijksmonument in Groningen?

Bent u op zoek naar informatie over of heeft u behoefte aan advies en ondersteuning bij schadeherstel en versterking? Dan kunt u terecht bij Erfgoedloket Groningen.