Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, mei 2018

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft drie maal per jaar een tijdschrift uit. Met dit blad houden wij u op de hoogte van wat er zoal speelt op het brede terrein van het erfgoed.

Uitgave nummer 2, mei 2018

In de tweede uitgave van het jaar leest u onder andere over de restanten van het Romeinse badhuis in Heerlen, die onlangs zijn opgeknapt en de opmerkelijke ontdekkingen die archeologen daarbij deden. Verder een artikel over het steeds zeldzamer worden van oude winkels en dat het een goede reden is om deze unieke interieurs te behouden. Tevens is er een item over oude kunst die gevaarlijke stoffen bevat zoals asbest, uranium, kwik, arsenicum en de vraag of je die zomaar kunt tentoonstellen.

Abonnement

Een abonnement op ons tijdschrift is gratis.

Voor adreswijzigingen, bestellingen van meerdere exemplaren en al uw vakinhoudelijke vragen kunt u terecht bij de InfoDesk.