Een toekomst voor molens

Molens zijn iconen in het Nederlandse cultuurlandschap. Met deze brochure adviseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het behoud van molens.

Hoge resolutie

Download 'Een toekomst voor molens'
PDF document | 76 pagina's | 76.8 MB | 2018

Erfgoedbeleid molens

Om zo zorgvuldig mogelijk met deze landmarks om te kunnen gaan heeft de rijksoverheid beleid ontwikkeld. Het doel van dit erfgoedbeleid is om het cultuurhistorische belang van molens, als bijzondere monumenten van geschiedenis, techniek, waterbeheersing en voedselvoorziening voor het voetlicht te brengen. Uitgangspunten hierbij zijn hun monumentale waarde, hun plaats in het landschap en hun functie in de maatschappij. Maar hoe kunnen deze monumentale waarden het beste veilig worden gesteld? Hoe adviseert en beslist de rijksoverheid over molens? En welke rol is er voor andere betrokken partijen weggelegd? Op dit soort vragen geeft deze brochure antwoord.

Deze publicatie is ook verkrijgbaar in het Engels.

Colofon

Reeks: Een toekomst voor
Redactie en tekstadvies: Mark van Nieuwstadt, Minotaurus, Maarn
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 3e herziene druk, januari 2018