Werken aan werelderfgoed: zes uitdagingen in de praktijk

Deze publicatie geeft voorbeelden en tips voor de omgang met belangrijke uitdagingen in de werelderfgoedpraktijk.

Zes uitdagingen

Het werelderfgoed in Nederland is goed beschermd. Toch zijn er ontwikkelingen die impact op het werelderfgoed hebben. Deze publicatie laat aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zien welke kansen werelderfgoed biedt voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Hierbij komen zes uitdagingen aan bod:

  • ontwikkelingen in de omgeving,
  • de zoektocht naar een nieuwe functie,
  • herinrichting van het terrein of gebied,
  • een gezonde exploitatie,
  • bezoekers verleiden en geleiden,
  • samenwerken met andere partijen.

Colofon

Auteurs: Maarten Reith, Dré van Marrewijk, Ben de Vries
ISBN/EAN: 9789057992650
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017