Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, mei 2017

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft drie maal per jaar een tijdschrift uit. Met dit blad houden wij u op de hoogte van wat er zoal speelt op het brede terrein van het erfgoed.

Uitgave nummer 2, mei 2017

De zeven Koloniën van Weldadigheid startten als zo’n mooi ideaal, twee eeuwen geleden. Maar de praktijk was minder rooskleurig dan de theorie. Eind maart werd Nederland een wonderlijk rijksmonument rijker: een rij betonnen pijlers op de hei bij Apeldoorn. Het is een zogeheten ijkbasis, uit 1957. En je zou het zo niet zeggen, maar de oude molen De Hersteller werkt sinds kort als een moderne windturbine. Een nieuw soort generator wekt elektriciteit op.

Abonnement

Een abonnement op ons tijdschrift is gratis.

Voor adreswijzigingen, bestellingen van meerdere exemplaren en al uw vakinhoudelijke vragen kunt u terecht bij de InfoDesk.