Rotterdam Ommoord: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage licht toe waarom de wijk Ommoord in Rotterdam een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Hoogbouwwijk Ommoord: hoogbouw in het groen

De Rotterdamse woonwijk Ommoord past naadloos in het naoorlogse pleidooi voor hoogbouw. Het stedenbouwkundig plan van Lotte Stam-Beese was het resultaat van diverse studies, die de Rotterdamse architectengroep Opbouw verrichte naar ‘hoogbouw in het groen’. Hoogbouw werd bij uitstek geschikt geacht voor woningbouwproductie, vanwege de royale groenvoorzieningen, lichte woningen én een efficiëntere bouwstroom. Het ontwerp voor Ommoord is illustratief voor de voortschrijdende standaardisatie van naoorlogse architectuur en stedenbouw. Er is geen andere hoogbouwwijk uit deze periode van vergelijkbare schaal en samenhang.

Colofon

Reeks: Gebiedsdocumenten wederopbouw
Productie: De PlaatsMakers
Samenstelling en tekst: Marlijn van der Hoeven
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016