Onderzoek herstel Watermolenlandschappen Aa en Maas

Deze publicatie (onderzoek/eindrapport) richt zich op de inventarisatie van 17 watermolenlandschappen binnen het beheergebied van het Waterschap Aa en Maas.

Watererfgoed binnen het Deltaprogramma

De speciaal ontworpen inventarisatie- en selectiemethodiek maakt het mogelijk om op zowel landschapskenmerken, erfgoedwaarden en actuele waterschapstaken een beoordeling te geven van deze voormalige watermolenlandschappen. En om na te gaan of het herstel/hergebruik van watererfgoed op voor het waterschap aanvaardbare locaties kan bijdragen aan de wateropgaven binnen het Deltaprogramma. Hieruit is een rangschikking ontstaan op geschiktheid voor toekomstige ruimtelijke ontwikkeling.

Colofon

Auteurs: Akke de Vries-Oosterveen - “De Waterfabriek”- voor erfgoedvragen, Hans de Mars - Royal HaskoningDHV en Sjaak Dehing - BAT Bureau Aangepaste Technologie B.V.
Opdrachtgevers: Waterschap Aa en Maas en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed