Zonne-energie in de historische omgeving: groene gids

Deze gids biedt vakmensen op gebied van erfgoed, milieu en energie uitgebreide informatie over het toepassen van zonne-energie bij monumenten en historische gebouwen, hun omgeving en beschermde stads- of dorpsgezichten.

Zonne-energie

De gids springt in op de toenemende vraag van bewoners, ondernemers en organisaties die zonne-energie overwegen bij monumenten, beschermde stads- of dorpsggezichten of historisch waardevolle gebouwen en gebieden zonder beschermde status. Het document geeft vakpartijen inzicht in wanneer en hoe zonne-energie het beste toe te passen is. Ook de systemen voor warmte (zonnecollectoren) en stroom (zonnepanelen) worden uitgebreid omschreven, inclusief de verschijningsvormen: van los paneel tot systemen die zijn geïntegreerd in materialen en constructies.

Voor eigenaren of huurders verscheen Zonne-energie en uw monument en voor vergunningverleners verscheen Zonne-energieplannen en monumenten.

Colofon

Auteur: Huub van de Ven
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014, met update 2020