Kunst van de wederopbouw Nederland 1940-1965; experiment in opdracht

Dit boek bevat portretten van kunstenaars, kunstwerken, interviews, technieken en historisch en recent beeldmateriaal over monumentale kunst uit de wederopbouwperiode.

Publicatie is verkrijgbaar via uitgever.

Beeldende kunst

In de wederopbouwperiode (1940-1965) werden veel bouwwerken voorzien van kunstwerken. Samen met architecten streefden kunstenaars zoals Karel Appel, Wally Elenbaas, Lex Horn en Louis van Roode naar een synthese van beeldende kunst en architectuur. Muurschilderingen, sgraffito’s, mozaïeken, glas-in-betonramen, intarsia’s, reliëfs en (wand)tapijten werden speciaal ontwerpen voor een bepaald gebouw. Bijzonder aan deze ‘gebonden’ kunst is de grote diversiteit in techniek, stijl en onderwerpkeuze. Deze monumentale kunst was lange tijd onderbelicht, maar inmiddels groeit de publieke belangstelling.

Colofon

Tekst: Frans van Burkom, Geertje Huisman, Fransje Kuyvenhoven, Rutger Morelissen, Yteke Spoelstra, Carolien van der Star en Simone Vermaat
Samenstelling en redactie: Simone Vermaat
ISBN: 978-94-6208-090-4
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en nai010 uitgevers, 2013