Kerkkappen in Nederland 1800-1970

In dit boek wordt vanuit een brede cultuurhistorische context de ontwikkeling van kerkkappen beschreven, van de traditionele gestapelde houtconstructies tot modernere bouwvormen.

Ontwikkeling kapconstructies kerken

In een tijd waarin herbestemming van kerken aan de orde van de dag is, is kennis over de constructieve ontwikkeling van kerkkappen van groot belang. Naar aanleiding van een tiental pas gerestaureerde kerken wordt de ontwikkeling van de kapconstructies in de periode vanaf de negentiende eeuw tot aan 1970 beschreven. Meer dan de helft van de bestaande kerken dateert uit deze periode. Het boek gaat vanuit een bredere cultuurhistorische context in op de ontwikkeling van de toegepaste hang-, schoor- en springwerken in de kapconstructies. Ook het gebruik van moderne materialen als ijzer, beton en gelamineerde spanten komt aan bod.

Colofon

Auteur: Ronald Stenvert
ISBN: 9789066307230
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, WBOOKS, 2013